• Performans Yönetimi


    Bahçıvan Gıda’da hedeflerle yönetim ilkesi çerçevesinde her yıl şirket, bölüm ve birey hedefleri belirler. Ölçülebilir esasına dayalı bu hedefler, yıl sonunda değerlendirilir.

    Mavi yakalı ve beyaz yakalı personelin yıllık performans değerlendirmesinde iş hedefleri ile birlikte yetkinlikleri de değerlendirilir. Sonuçlar ve fiili gözlemeler de dikkate alınarak çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir, hedef gerçekleşme durumuna göre çalışanlar prim ile ödüllendirilir.